O Kancelarii

Kancelaria zorientowana jest na świadczenie wysokiej jakości usług prawnych dla Klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

 

Zapewniamy wszechstronne wsparcie prawne w zakresie wielu dziedzin prawa. Zespół Kancelarii stanowią doświadczeni adwokaci. Naszą misją jest zapewnienie rzetelnej, wszechstronnej i efektywnej pomocy prawnej. Relację z Klientami budujemy w oparciu o jasne, przejrzyste zasady, lojalność i troskę o najlepiej pojęte dobro Klienta. Każda sprawa jest dla nas ważna. Do każdej podchodzimy w zindywidualizowany sposób, dobierając adekwatne metody procedowania.

 

Zapraszamy do współpracy.

Specjalizacje

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie pism i umów,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych,
 • współwłasność,
 • dochodzenie roszczeń,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • służebność przesyłu,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie i opiniowanie pism i umów,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej,
 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • podział i likwidacji spółek,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

Prawo spadkowe

 • sprawy o spadek,
 • zachowek,
 • pomoc w opracowywaniu testamentu,
 • dział i odrzucenie spadku,
 • długi spadkowe,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa spadkowego.

 

Prawo rodzinne

 • rozwody,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustalanie kontaktów z dzieckiem,
 • separacja,
 • włada rodzicielska,
 • ustalanie ojcostwa,
 • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie.

 

Prawo pracy

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania, umów o zakazie konkurencji i innych niezbędnych dokumentów,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • negocjacje pracownicze,
 • układy zbiorowe,
 • dochodzenie roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.

Prawo karne

 • pełnienie funkcji obrońcy oraz pełnomocnika w toku całego postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze przed organami ścigania oraz dalsze postępowanie sądowego),
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa karnego.

Zespół

Doświadczeni adwokaci i prawnicy Kancelarii zapewniają wszechstronną pomoc prawną w zakresie wielu dziedzin prawa. Wszechstronność, orientacja na Klienta, nieszablonowość i zindywidualizowane podejście do każdej powierzonej nam sprawy stoją u podstaw naszej działalności. Zakorzenieni w tradycyjnych wartościach prawniczych, a jednocześnie dynamiczni w działaniu wychodzimy na przeciw aktualnie formułowanym oczekiwaniom.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

ul. Prawna 1, 01-400 Warszawa

 

tel. 500 001 001
e-mail: sekretariat@nazwakancelarii.pl